【c2h2 ra c2h4】C2H2 + H2 -> C2H4 |Phương trình hóa học

Or you want a quick look: Từ C2H2 ra C2H4 bằng các phương trình phản ứng hóa học

Etitlen (eten) C2H4 là một dạng chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước. Etitlen C2H4 có nhiều ứng dụng trong sản xuất công nghiệp C2H4 là một trong những nguyên liệu dùng để sản xuất polietilen, các chất dẻo.

[external_link_head]

Ngoài ra Etitlen C2H4 còn được ứng dụng nhiều trong đời sống như dùng để điều chế axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua),… Đồng thời etilen còn có thể dùng để kích thích trái cây chín sớm.

Từ C2H2 ra C2H4 bằng các phương trình phản ứng hóa học

Có nhiều chất để tạo nên C2H4. Và dưới đây là phương trình phản ứng hóa học điều chế C2H2 ra C2H4 cũng như một số cách điều chế C2H4 bằng một số phương trình hóa học khác:

  • C2H2+H2C2H4 (Trong đó: C2H2,H2 và C2H4 đều ở dạng khí) 
  • C2H6⟶C2H4+H2 (Trong đó: C2Hvà C2H4 ở dạng khí; H2: Dạng khí không màu)

  • C2H5Cl⟶C2H4+HCl (Trong đó: C2H4 {khí}; HCl {khí, không màu}

   [external_link offset=1]
  • C2H5OH⟶C2H4+H2O (Trong đó: C2H5OH {lỏng, không màu}; C2H4 {khí, không màu};H2O {lỏng,không màu})

  • C3H8⟶C2H4+CH4

  • C4H10⟶C2H4+C2H6  (Trong đó: C4H10;C2H4;C2H6 đều ở dạng khí, không màu)

  • K[Pt(C2H4Cl3]⟶C2H4+KCl+PtCl2 (Điều kiện nhiệt độ >220 OC)

  • KOH+C2H5Cl⟶C2H4+H2O+KCl (Nhiệt độ chất xúc tác C2H5OH)

  • C2H4Br2+Zn⟶C2H4+ZnBr2

  • NaOH+C2H5Cl⟶C2H4+H2O+NaCl

  • KOH+C2H5Br⟶C2H4+H2O+KBr

   [external_link offset=2]
  • NaOH+CH2=CH-COONa⟶C2H4+Na2CO3 (Điều kiện: Nhiệt độ chất xúc tác: CaO)

  • 4NH4OH+K[Pt(C2H4Cl3]⟶C2H4+4H2O+KCl+Pt(NH3)4Cl2 (Trong đó: 4NH4OH{Đậm đặc}, C2H4 {khí}, Pt(NH3)4Cl2 {kt}

  • 2KOH+K[Pt(C2H4C2H4Cl3]⟶C2H4+3KCl+Pt(OH)2 (trong đó: 2KOH {dung dịch pha loãng, lạnh}, C2H{khí}; Pt(OH)2 {kt}

  • C2H5OH⟶C2H4+H2O (trong đó: C2H5OH {lỏng, không màu}; C2H4 {khí, không màu}; H2O {lỏng, không màu}; 170°C Xúc tác: H2SO4; có hiện tượng khí C2H4 bay ra)

  • NaOH+C2H5Cl⟶C2H4+H2O+NaCl (trong đó: NaOH {dung dịch, không màu};C2H5Cl và C2H4 {khí, không màu};H2O {lỏng, không màu}; NaCl{rắn, thể trắng})

Trên đây là cách điều chế C2H2 ra C2H4 cũng như một số phản ứng hóa học tương tự. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin hữu ích!

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học
READ  Cr + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + H2 – Chemical Equation Balancer

Leave a Reply