Cách tính điểm chuẩn và thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội

Or you want a quick look:

Theo lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, từ sáng ngày 28.6, lãnh đạo Sở và bộ phận liên quan sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên. Cùng ngày, Sở sẽ họp để xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của các trường THPT trên địa bàn.

Ngay khi xét duyệt xong, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội sẽ ký quyết định công nhận điểm chuẩn và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 đến thí sinh.

[external_link_head]

Nguyên tắc xét điểm chuẩn trúng tuyển là xét điểm thi từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu mà trường cần tuyển.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

Cách tính điểm chuẩn và thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội
Học sinh tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 ở một số trường THPT ở Hà Nội 3 năm trở lại đây. Cách tính điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021 sẽ giống với năm 2019 - cùng thi 4 môn.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 THPT công lập không chuyên

Theo Mục II Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 0888672676 ban hành kèm Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 0888672676, điểm xét tuyển vào lớp 10 với các trường THPT công lập không chuyên được tính như sau:

READ  Hướng dẫn cách tính điểm trung bình trong Excel dễ hiểu nhất

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + (Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên.

[external_link offset=1]

Trong đó:

- Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

- Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh để xác định điểm ưu tiên.

- Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 THPT chuyên

Căn cứ Mục III kế hoạch tuyển sinh ban hành kèm Quyết định số 839/QĐ-UBND, thí sinh thi vào các trường THPT chuyên sẽ phải vượt qua 2 vòng thi. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Sơ tuyển

Các trường sẽ chọn vào vòng 2 những học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10,0 điểm trở lên. Trong đó, điểm sơ tuyển được tính theo công thức:

Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS.

Các tiêu chí được đánh giá bằng điểm số như sau:

- Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của tỉnh, toàn quốc, khu vực và quốc tế; điểm cho mỗi giải được tính như sau: giải Nhất được 5,0 điểm, giải Nhì được 4,0 điểm, giải Ba được 3,0 điểm, giải Khuyến khích được 2,0 điểm.

READ  Thang điểm TOEIC mới nhất và cách tính điểm bài thi TOEIC | CFL.EDU.VN

- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp Trung học cơ sở (THCS): Mỗi năm xếp loại học lực giỏi được 3,0 điểm, học lực khá được 2,0 điểm.

[external_link offset=2]

- Kết quả tốt nghiệp THCS: Tốt nghiệp loại giỏi được 3,0 điểm, loại khá được 2,0 điểm.

Vòng 2: Thi tuyển

Điểm xét tuyển bài thi chuyên được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Trong đó:

- Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

- Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0. [external_footer]

See more articles in the category: Tính điểm

Leave a Reply