Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Or you want a quick look: Hình tròn là gì?

Diện tích hình tròn, chu vi hình tròn là một kiến thức cơ bản cần nắm vững. Bạn có thể áp dụng kiến thức này trong suốt quãng thời gian học tập văn hóa và cả trong các chương trình học về giải thuật cho sau này.

Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ giới thiệu lại các công thức tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn hiệu quả cho việc học và công việc.

[external_link_head]

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Hình tròn là gì?

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên và bên trong đường tròn.

Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

Tính chất của hình tròn

 • Đường kính là trường hợp đặc biệt của dây cung đi qua tâm đường tròn.
 • Đường kính là đoạn thẳng dài nhất đi qua hình tròn và chia hình tròn thành hai nửa bằng nhau.
 • Độ dài của đường kính của một đường tròn bằng 2 lần bán kính của đường tròn đó.

Diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

READ  Diện tích tam giác, Chu vi tam giác: Thường, vuông, cân, đều

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Diện tích hình tròn được tính theo công thức: Bình phương bán kính hình tròn nhân với PI

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Hoặc cách tính diện tích hình tròn có đường kính:

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Trong đó:

 • S là diện tích hình tròn
 • R là bán kính hình tròn
 • D là đường kính hình tròn
 • pi là hằng số giá trị tương đương 3.14.

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn.

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn được tính theo công thức: Đường kính nhân với PI hoặc 2 lần bán kính nhân PI.

[external_link offset=1]

Trong đó:

 • C là chu vi hình tròn
 • R là bán kính hình tròn
 • D là đường kính hình tròn
 • pi là hằng số giá trị tương đương 3.14

Lưu ý: Công thức tính diện tích, chu vi, bán kính hình tròn qua thơ giúp các bạn dễ nhớ

Hình tròn diện tích đơn giản

Bình phương bán kính ta nhân ngay vào

Ba phảy mười bốn phía sau

Chu vi cũng dễ tính mau bạn à

Đường kính ta lấy nhân ra

Ba phảy mười bốn, thế là đã xong.

Cách tính đường kính của hình tròn

Đường kính hình tròn: Là đoạn thẳng đi qua tâm đường tròn và cắt đường tròn tại hai điểm.

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Tính đường kính dựa trên bán kính, chu vi hoặc diện tích

 • Nếu biết bán kính của đường tròn, đường kính được tính bằng cách nhân đôi bán kính.

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

 • Nếu biết chu vi hình tròn, đường kính được tính bằng cách lấy chu vi chia cho số pi.
READ  Cách để Tính Diện tích Hình bán nguyệt

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

 • Nếu biết diện tích hình tròn, đường kính được tính theo công thức:

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Ví dụ về cách tính diện tích, chu vi, đường kính hình tròn

Ví dụ 1: 

Tính chu vi của hình tròn C biết diện tích của nó bằng 26cm².

Bài giải:

Ta có công thức tính diện tích hình tròn là:

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn R =sqrt{frac{S}{pi}}= sqrt{frac{26}{3,14}}=2,877 cm^2" height="60" src="https://tex.vdoc.vn?tex=S%3DR%5E2%5Ctimes%5Cpi%5C%20%5C%20%3D%3E%5C%20R%5C%20%3D%5Csqrt%7B%5Cfrac%7BS%7D%7B%5Cpi%7D%7D%3D%5C%20%5Csqrt%7B%5Cfrac%7B26%7D%7B3%2C14%7D%7D%3D2%2C877%5C%20cm%5E2" width="425">

Vậy, chu vi hình tròn là:

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Ví dụ 2:

Hãy tính diện tích của hình tròn C có d = 16 cm.

Giải:

Diện tích của hình tròn C là:

[external_link offset=2]

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

hoặc

Bán kính của hình tròn là: Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Vậy, diện tích của hình tròn C là:

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Ví dụ 3: 

Tính diện tích hình tròn khi biết chu vi C = 15,33cm

Bài giải:

Ta có công thức tính chu vi hình tròn:

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn D = frac{C}{pi}= frac{15,33}{3,14}= 4,88 cm^{ }" height="45" src="https://tex.vdoc.vn?tex=C%5C%20%3D%5C%20D%5C%20%5Ctimes%5Cpi%5C%20%3D%3E%5C%20D%5C%20%3D%5C%20%5Cfrac%7BC%7D%7B%5Cpi%7D%3D%5C%20%5Cfrac%7B15%2C33%7D%7B3%2C14%7D%3D%5C%204%2C88%5C%20cm%5E%7B%20%7D" width="397">

Vậy diện tích hình tròn là:

Cách tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Trên đây các công thức tính diện tích hình tròn, chu vi hình tròn, đường kính hình tròn thông dụng và các ví dụ cụ thể mời các bạn tham khảo. Nếu có bất kì băn khoăn thắc mắc hay đóng góp, các bạn hãy để lại comment bên dưới để cùng trao đổi với Quantrimang.com nhé.

Cũng đừng bỏ qua loạt bài tính diện tích tam giác, công thức tính chu vi hình tròn, công thức tính diện tích hình quạt tròn và một loạt hình khác nhé.[external_footer]

See more articles in the category: Chu vi