Chu vi – Wikipedia tiếng Việt

Or you want a quick look: Mục lục

Bài viết này không được chú giải bất kỳ nguồn tham khảo nào. Mời bạn giúp cải thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích cho từng nội dung cụ thể trong bài viết tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.

[external_link_head]

Chu vi là độ dài đường bao quanh một hình hai chiều. Từ "chu vi" được dùng với cả hai nghĩa: đường bao quanh một diện tích và tổng độ dài của đường này.

[external_link offset=1]

Các công thức[sửa | sửa mã nguồn]

Đa giác[sửa | sửa mã nguồn]

Chu vi của một đa giác được tính bằng tổng độ dài các cạnh của nó. Vì vậy, công thức tính chu vi của tam giác là , trong đó , là các cạnh của tam giác. Với tứ giác công thức là . Công thức tổng quát cho đa giác n cạnh: P = a1 + a2 +... + an Trong đó a1, a2,... an là các cạnh của đa giác.

Đường tròn[sửa | sửa mã nguồn]

Với các đường tròn có công thức tính chu vi là

hoặc

  • là chu vi,
  • là bán kính,
  • là hằng số pi ()
  • là đường kính hình tròn (bằng hai lần bán kính).

Hình chữ nhật[sửa | sửa mã nguồn]

Chu vi hình chữ nhật có công thức là:

[external_link offset=2]

Trong đó, a là chiều dài, b là chiều rộng và P là chu vi.

Hình vuông[sửa | sửa mã nguồn]

Chu vi hình vuông là

Trong đó, a là cạnh và P là chu vi.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Bài viết về chủ đề toán học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
[external_footer]
See more articles in the category: Chu vi
READ  Tính chu vi hình tứ giác - Toán lớp 2 - Giáo viên Việt Nam