Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất – Thegioididong.com

Or you want a quick look: Ở cấp trung học, bạn đã được học về các hình học cơ bản như hình vuông, chữ nhật nhật, hình bình hành,... Nhưng khi giải bài tập có hình thoi là bạn ít gặp nên kiến thức về hình thoi của bạn cũng quên dần. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn công thức để tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi chính xác nhất. Hãy cùng theo dõi nhé.

Ở cấp trung học, bạn đã được học về các hình học cơ bản như hình vuông, chữ nhật nhật, hình bình hành,... Nhưng khi giải bài tập có hình thoi là bạn ít gặp nên kiến thức về hình thoi của bạn cũng quên dần. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn công thức để tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi chính xác nhất. Hãy cùng theo dõi nhé.

1. Tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thoi

- Giới thiệu

Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Ngoài ra, hình bình hành nếu có 2 cặp cạnh không gần kề bằng nhau hoặc hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau thì sẽ thành hình thoi.

READ  Cách tính diện tích tứ giác, Công thức tính

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất - Thegioididong.com

[external_link_head]

Tứ giác 4 cạnh bằng nhau hoặc hình bình hành có 2 cặp cạnh không gần kề bằng nhau

- Tính chất

+ Hình thoi có đầy đủ tính chất của hình bình hành. Đó là: Các cạnh đối song song và bằng nhau, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

+ Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất - Thegioididong.com

Hai đường chéo vuông góc với nhau

+ Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc thuộc hình thoi.

- Dấu hiệu nhận biết

Để nhận biết được hình thoi bạn cần căn cứ vào các đặc điểm dưới đây:

+ Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

+ Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau.

+ Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau.

+ Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc.

2. Công thức tính diện tích hình thoi

- Giới thiệu

Diện tích của hình thoi bằng một nửa tích hai đường chéo của hình thoi hoặc bằng tích của chiều cao với cạnh đáy tương ứng.

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất - Thegioididong.com

[external_link offset=1]

Diện tích là phần màu hồng nằm bên trong các cạnh

- Công thức

S = ½ (d1 x d2)

S = h x a.

- Trong đó:

+ S: Diện tích hình thoi.

+ d1, d2: Lần lượt là kích thước 2 đường chéo của hình thoi.

+ h: Chiều cao hình thoi.

+ a: Độ dài cạnh đáy.

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất - Thegioididong.com

Công thức tính diện tích hình thoi

- Ví dụ

Tính diện tích hình thoi biết chiều dài đường chéo lần lượt là d1 = 5cm, d2 = 10cm.

READ  Câu hỏi của Tuấn Trương Quốc - Toán lớp 3

Giải

S = ½ (d1 x d2) = ½ (5 x 10) = 25 cm2

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất - Thegioididong.com

Cách giải

3. Công thức tính chu vi hình thoi

- Giới thiệu

Tính chu vi hình thoi là tính tổng độ dài 4 cạnh xung quanh của hình thoi.

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất - Thegioididong.com

Chu vi là tổng chiều dài các cạnh

- Công thức

Chu vi hình thoi bằng tổng độ dài các cạnh cộng lại với nhau hoặc độ dài một cạnh nhân với 4.

C = a x 4.

- Trong đó:

+ P: Chu vi hình thoi.

+ a: Độ dài một cạnh bất kỳ của hình thoi.

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất - Thegioididong.com

[external_link offset=2]

Công thức tính chu vi

- Ví dụ

Mình sẽ hướng dẫn bạn cách tính chu vi hình thoi thông qua ví dụ như sau: Tính chu vi hình thoi biết chiều dài một cạnh hình thoi là a = 5 cm.

Áp dụng công thức tính chui vi hình thoi ta có: P = a x 4 = 5 x 4 = 20 cm.

4. Phương pháp nhớ công thức tính chu vi, diện tích hình thoi

Hình thoi có công thức tính chu vi khá dễ nhớ khi mà về bản chất của việc tính chu vi chính là tính tổng chiều dài các cạnh xung quanh của hình thoi. Bạn chỉ cần biết chiều dài một cạnh của hình thoi là có thể tính được chu vi hình thoi.

Về phần tính diện tích, công thức tính diện tích hình thoi khá là dễ nhớ. Đó là một nửa tích hai đường chéo hoặc tích một cạnh với chiều cao tương ứng.

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất - Thegioididong.com

Cần biết chiều dài một cạnh để tính chu vi hình thoi

5. Lưu ý khi tính diện tích, chu vi hình thoi

- Khi tính diện tích hình thoi, bạn cần lưu ý đơn vị của diện tích là đơn vị chiều dài + vuông. Chẳng hạn: cm2, m2,...

READ  Diện tích mặt cầu bán kính R bằng

- Bạn cần quan sát đơn vị đo chiều dài của hai đường chéo, chiều cao và cạnh xem đã về cùng một đơn vị hay chưa. Nếu chưa thì bạn đổi về cùng một đơn vị đo rồi bắt đầu tính toán.

Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất - Thegioididong.com

Lưu ý về đơn vị chiều dài trước khi tính toán

6. Bài tập tính diện tích hình thoi

Bài 1: Cho hình thoi ABCD có cạnh AD = 4m, có góc DAB = 30 độ. Tính diện tích của hình thoi ABCD.

Giải:

Do ABCD là hình thoi nên các tam giác tạo thành là tam giác cân, gọi I là trung điểm hai đường chéo nên AI vuông góc với BD, góc IAB = 15 độ.Do đó, AI = AB. cos IAB = 4. Cos 15 = 3,84m.Xét tam giác vuông ABI, theo định lý Pytago, ta có:BI2 = AB2- AI2 = 1,25 m.Nên BI = 1,1m

+ AC = 2. AI = 7,68 m.

+ BD = 2. BI = 2,2 m.

Do đó, diện tích của hình thoi ABCD = ½ . AC . BD = 8,45 (m2)

Một số mẫu máy tính cầm tay đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trên đây là các công thức để tính chu vi, diện tích hình thoi cũng như phương pháp ghi nhớ công thức và lưu ý khi tính toán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở các bài viết sau. [external_footer]

See more articles in the category: Diện tích