Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón, thể tích hình nón, V nón

Or you want a quick look: Tính diện tích hình nón

Trong bài viết dưới đây, Quantrimang.com sẽ giới thiệu và chia sẻ chi tiết tới bạn đọc một số nội dung liên quan đến chủ đề công thức tính thể tích hình nón, diện tích xung quanh và toàn phần hình nón. Mời các bạn cùng tham khảo.

Hình chóp được tạo thành khi xoay một tam giác vuông quanh trục của nó (một cạnh góc vuông) một vòng.

[external_link_head]

Tính diện tích hình nón

Diện tích hình nón thường được nhắc đến với 2 khái niệm: xung quanh và toàn phần.

  • Diện tích xung quanh hình nón chỉ bao gồm diện tích mặt xung quanh, bao quanh hình nón, không gồm diện tích đáy.
  • Diện tích toàn phần được tính là độ lớn của toàn bộ không gian hình chiếm giữ, bao gồm cả diện tích xung quanh và diện tích đáy tròn.

Cụ thể như sau:

Có tam giác ABO vuông tại O, quay một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định thì được một hình nón.

[external_link offset=1]

Công thức tính diện tích xung quanh: bằng một nửa tích của chu vi đường tròn đáy và độ dài đường sinh.

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón, thể tích hình nón, V nónCông thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón, thể tích hình nón, V nón

Áp dụng với ví dụ cụ thể ở trên thì là:

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón, thể tích hình nón, V nón

Trong đó:

  • Sxung quanh là diện tích xung quanh hình nón.
  • r là bán kính đáy hình nón.
  • l là độ dài đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần: bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của đáy.

Tính thể tích hình nón

Thể tích hình nón là lượng không gian mà hình nón chiếm.

[external_link offset=2]

Công thức tính thể tích hình nón: bằng 1/3 diện tích của mặt đáy nhân với chiều cao

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón, thể tích hình nón, V nón

Trong đó:

  • V là thể tích hình nón.
  • r là bán kính đáy ủa hình nón.
  • h là chiều cao, khoảng cách giữa đỉnh và đáy của hình nón.

Trên đây là các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.[external_footer]

See more articles in the category: Diện tích
READ  Tính thể tích hình chóp cụt, diện tích xung quanh, toàn phần