cùng nhau trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Or you want a quick look: Less frequent translations

  • en at the same time, in the same place

    Một thời gian đã trôi qua kể từ khi chúng ta đi bơi cùng nhau.

    [external_link_head]

    It's been a while since we've gone swimming together.

  • Bây giờ chúng tôi cùng nhau theo đuổi một mục tiêu”.

    Now we are unitedly pursuing the same goal.”

Less frequent translations

between

Chúng tôi cùng nhau làm việc để giúp đỡ người Do Thái.

And we work together for helping the Jews.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi sẽ cho các bạn một cơ hội được cùng nhau tới cuối cuộc đời.

And I'm going to give you a chance to be together to the very end.

OpenSubtitles2018.v3

Khi cháu dậy, ta sẽ dùng trà cùng nhau trước khi chúng ta khởi hành.

When you wake, we'll have tea together before we start the engines.

OpenSubtitles2018.v3

Đã lâu rồi kể từ khi vợ chồng mình uống cùng nhau như thế này.

It's been a long time since we've drunk together like this.

OpenSubtitles2018.v3

Bởi vì tôi thích thấy cái mặt của Martin... nếu hắn thấy chúng ta cùng nhau bây giờ.

[external_link offset=1]

Because I'd like to see Martin's face if he saw us together now.

OpenSubtitles2018.v3

Ba anh chàng Paxton, Josh và Óli cùng nhau đi du lịch châu Âu.

College students Paxton and Josh are travelling across Europe with their Icelandic friend Óli.

WikiMatrix

OpenSubtitles2018.v3

Và họ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi về sau.

And they lived together happily ever after.

QED

Biên kịch đã để chúng cùng nhau, tạo thành một kịch bản đen tối.

The writers had put together a killer script.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta đã ăn cùng nhau.

OpenSubtitles2018.v3

Chỉ là bạn bè đánh chén cùng nhau

It's just a friendly drink together.

OpenSubtitles2018.v3

Anh chị cùng nhau phụng sự Đức Giê-hô-va trong hơn 35 năm.

They served Jehovah together for over 35 years.

jw2019

8 Song không phải chỉ nói chuyện cùng nhau là đủ.

8 But more is needed than just talking.

jw2019

Nó là gì, nó là sự dát mỏng cùng nhau của hai kim loạt khác nhau.

What it is, it's a lamination of two different metals together.

QED

Gì chứ, cô nghĩ cô và James sẽ cùng nhau già đi chắc?

What, you think that you and James are gonna grow old together?

OpenSubtitles2018.v3

Bò con, sư tử và thú mập béo đều ở cùng nhau;*+

And the calf and the lion* and the fattened animal will all be together;*+

jw2019

Trong những ngày tiếp theo, tôi bắt họ ít nhất phải làm việc cùng nhau.

[external_link offset=2]

In the days that followed, I got them to at least try to work together.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi nghĩ tôi không thể nhìn cô và Michael trên giường cùng nhau.

I don't think I could see you and Michael in bed together.

OpenSubtitles2018.v3

Hai cậu cùng nhau chống lại thế giới, đúng chứ?

The two of you against the world, right?

OpenSubtitles2018.v3

Cầu xin cho chúng ta cùng nhau sống trong hòa bình, hòa thuận và tình yêu thương.

May we live together in peace and harmony and love.

LDS

Ý anh là chúng ta phải sống ở đây, cùng nhau?

You mean we'll have to live here, together?

QED

Anh muốn sống cùng nhau?

You want a life together?

OpenSubtitles2018.v3

Trước ngôi ngài cao quý, đám đông mừng rỡ đàn hát cùng nhau.

Join the mighty crowd, And sing aloud before the Lord.

jw2019

OpenSubtitles2018.v3

Và em đã biết tại sao chúng ta không thể ở cùng nhau.

Then you know why we can't be together.

OpenSubtitles2018.v3

Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]
See more articles in the category: Tiếng anh
READ  Từ vựng giao tiếp tiếng Anh chủ đề tiệc tùng

Leave a Reply