Cân bằng phương trình: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O – FeO HNO3 đặc nóng |Traloitructuyen.com

Or you want a quick look: 1. Phương trình phản ứng giữa FeO tác dụng HNO3 đặc nóng 

Cân bằng phương trình: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O – FeO HNO3 đặc nóng

Cân bằng phương trình: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O – FeO HNO3 đặc nóng

FeO HNO3 đặc nóng FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được Traloitructuyen biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình phản ứng FeO tác dụng HNO3 đặc nóng bằng phương pháp thăng bằng electron. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu học tập. Mời các bạn tham khảo.
 • fe2o3 + hno3 đặc nóng
 • Fe3O4 + HNO3 ra NO2
 • Fe + HNO3 đặc nóng
 • feo+hno3=fe(no3)3+n2o+h2o
 • fe+hno3=fe(no3)3+no2+h2o
 • fe(oh)3 + hno3 đặc nóng
[external_link_head]

1. Phương trình phản ứng giữa FeO tác dụng HNO3 đặc nóng 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2. Hướng dẫn cân bằng phản ứng FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O Dùng thăng bằng electron
1 x 1 x Fe+2 → Fe3++ 1e N+5 + 1e → N+4
Vậy phương trình ta có:  FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng FeO HNO3 đặc nóng 

HNO3 đặc nóng
READ  CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + H2O + CO2 – Balanced equation

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là: A. 0,28 gam B. 1,68 gam C. 4,20 gam D. 3,64 gam [external_link offset=1]
Xem đáp án
Đáp án D Theo đề bài lượng Fe phản ứng là tối đa nên sau phản ứng chỉ thu được muối sắt (II) 3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O 0,045 0,15 0,03 mol Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ 0,005 ← 0,01 mol Fe + 2H+ → Fe2+ + H2 0,015 ← (0,updating,03) nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol mFe = 3,64 gam
Câu 2. Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng? A. FeBr2 B. FeSO4 C. Fe(NO3)2 D. Fe(NO3)3 Câu 3. Hòa tan hỗn hợp ba kim loại gồm Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn không tan là Cu. Dung dịch sau phản ứng chứa A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3. B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2. C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.
Xem đáp án
Đáp án D Sau phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ HNO3 phản ứng hết. 3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 [external_link offset=2] => Dung dịch sau phản ứng chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.
Câu 4. Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO?
READ  CH3CHO + AgNo3 + NH3 + H2O = CH3COONH4 + NH4No3 + Ag – Chemical Equation Balancer
A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C. B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí. C. Nhiệt phân Fe(NO3)2 D. Đốt cháy FeS trong oxi. Câu 5. Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ? A. 87,5ml B. 125ml C. 62,5ml D. 175ml Câu 6. Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)? A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl đặc B. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 C. Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng D. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư). ------------------------------ Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Gửi tới các bạn phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn hoàn thành gửi tới các bạn. Hy vọng tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng, hiện tượng sau phản ứng khi cho Fe tác dụng với HNO3 loãng dư. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....
READ  Ag + H2S = Ag2S + H2 – Chemical Equation Balancer
Ngoài ra, Traloitructuyen.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất. [external_footer] Một số từ khóa tìm kiếm liên quan:
 • fe2o3 + hno3 đặc nóng
 • Fe3O4 + HNO3 ra NO2
 • Fe + HNO3 đặc nóng
 • feo+hno3=fe(no3)3+n2o+h2o
 • fe+hno3=fe(no3)3+no2+h2o
 • fe(oh)3 + hno3 đặc nóng
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply