Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 ↓ + 2H2O |Traloitructuyen.com

Or you want a quick look:

CHUẨN NHẤT] Điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm

 

Phản ứng hoá học:

    Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 ↓ + 2H2O Điều kiện phản ứng - Không có Cách thực hiện phản ứng - Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch H3PO4 Hiện tượng nhận biết phản ứng - Canxi hidroxit tác dụng với axit photphoric tạo thành chất bột xám trắng Bạn có biết Tương tự như Ca(OH)2, một số bazơ khác như LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2… cũng phản ứng với H3PO4 tạo muối và nước.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho sơ đồ phản ứng: Ca(OH)2 + H3PO4 dư → X + H2O. Vậy X là: A. Ca3(PO4)2 và CaHPO4.    B. Ca(H2PO4)2.    C. CaHPO4.    D. Ca3(PO4)2. Đáp án B Hướng dẫn giải: H3PO4 là axit điện li theo 3 nấc. Tuy nhiên, 2 nấc sau yếu hơn nấc 1 rất nhiều. Do đó, axit dư ta có thể hiểu axit chỉ điện li ở nấc đầu tiên. Ví dụ 2: Canxi có trong thành phần của các khoáng chất: canxit, thạch cao, florit. Công thức của các khoáng chất tương ứng là: A. CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2 B. CaCO3, CaSO4.2H2O, CaF2 C. CaSO4, CaCO3, Ca3(PO4)2 D. CaCl2, Ca(HCO3)2, CaSO4 Đáp án B Hướng dẫn giải: Nhận thấy Ca3(PO4)2 : quặng photphorit Thạch cao có công thức CaSO4 Ví dụ 3: Hợp chất Y của Canxi là thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò... Ngoài ra Y được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh, chất phụ gia trong công nghiêp thực phẩm. Hợp chất Y là:
READ  3 Ba(OH)2 + 2 H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6 H2O – Balanced equation
A. CaO.    B. CaCO3.    C. Ca(OH)2.    D. Ca3(PO4)2 Đáp án B Hướng dẫn giải: Canxi cacbonat được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh, chất phụ gia trong công nghiêp thực phẩm
[external_link offset=2]
[external_footer] Một số từ khóa tìm kiếm liên quan:
  • ca(oh)2+h3po4=ca(h2po4)2+h2o
  • h3po4 tác dụng với ca(oh)2
  • h3po4 + ca(oh)2 tỉ lệ 21
  • h3po4 + ca(oh)2 tỉ lệ 1 1
  • ca(h2po4)2 ra cahpo4
  • h3po4+ca(oh)2=ca3(po4)2+h2o
  • h3po4 + ca(oh)2 dư
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply