[LỜI GIẢI] Cho hình bát diện đều cạnh a. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề n – Tự Học 365

Or you want a quick look:

[LỜI GIẢI] Cho hình bát diện đều cạnh a. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề n - Tự Học 365

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

[external_link_head]

Cho hình bát diện đều cạnh a. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?S = (sqrt 3 {a^2})

[external_link offset=1]

S = (8{a^2})

S = (2sqrt 3 {a^2})

S = (4sqrt 3 {a^2})

[external_link offset=2]

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúnghướng dẫn giải nhé.

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Các mặt của hình bát diện đều cạnh (a) đều là các tam giác đều có diện tích ({S_1} = dfrac{{{a^2}sqrt 3 }}{4}).

Vậy tổng diện tích (8) mặt là (S = 8{S_1} = 8.dfrac{{{a^2}sqrt 3 }}{4} = 2{a^2}sqrt 3 ).

Chọn C

[external_footer]
See more articles in the category: Diện tích
READ  Bảng tra thép, bảng tra diện tích cốt thép cập nhật năm 2021

Leave a Reply