Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình trụ có thể tích V=2pi và chiều cao bằng đường kính mặt đáy

Or you want a quick look:

ON

 • Đáp án C

  Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long là Kiên Giang (+84888672676 tấn thủy sản khai thác) Câu hỏi:

  Cho khối trụ có thể tích (V = 2pi left( {{m^3}} right)) và chiều cao bằng đường kính mặt đáy. Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình trụ đó.

  [external_link offset=1]
  • A. (sqrt{2})
  • B. (2sqrt{2})
  • C. (8pi)
  • D. (2pi)

  Đáp án đúng: C

  Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình trụ có thể tích V=2pi và chiều cao bằng đường kính mặt đáy

  Gọi h, r lần lượt là chiều cao và bán kính mặt đáy của hình trụ.

  Ta có (V = pi {r^2}h = pi {left( {frac{h}{2}} right)^2}.h = 2pi Rightarrow h = 2 Rightarrow 2r = 2)

  Gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối trụ thì I chính là giao điểm của OO’ và AB hay O là trung điểm của AB.

  Suy ra đường kính mặt cầu ngoại tiếp khối trụ là 

  (d = AB' = sqrt {BB{'^2} + A{B^2}} = sqrt {{h^2} + 4{r^2}} = 2sqrt 2 Rightarrow R = sqrt 2) 

  Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối trụ là (S = 4pi {R^2} = 8pi .)

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải!

YOMEDIA

[external_link offset=2]

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ MẶT CẦU, DIỆN TÍCH MẶT CẦU, THỂ TÍCH KHỐI CẦU

 • Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC=2a SA vuông góc (ABC) và SA = 2asqrt 2
 • Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, OA = a, OB = 2a, OC = 3a
 • Cho hình chóp tam giác đều cạnh đáy bằng a và các mặt bên đều tạo với mặt phẳng đáy một góc 60 độ
 • Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh SA = frac{{2asqrt 3 }}{3} D là điểm đối xứng của B qua C
 • Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có đường cao SO = a,,widehat {SAB} = {45^0}
 • Tính thể tích V của khối nón ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a
 • ho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và góc giữa mặt bên và cạnh đáy là 60 độ diện tích S của mặt cầu (S) có tâm O và tiếp xúc với các cạnh bên bằng bao nhiêu
 • Ông Bình muốn thiết kế mái cho một xưởng may có diện tích 20000 m2 có hai đồ án dạng hình vuông với mái là hình chóp tứ giác đều và dạng hình tròn với mái là nửa mặt cầu úp xuống
 • Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy SA=a căn 2
 • Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1, SA vuông góc với đáy, góc giữa mặt bên (SBC) và đáy bằng 60 độ
Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình trụ có thể tích V=2pi và chiều cao bằng đường kính mặt đáy

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

[external_footer]
See more articles in the category: Diện tích
READ  tính cạnh hình vuông biết diện tích la 9cm2 – Lingocard.vn