Tính diện tích và chu vi – Ứng dụng trên Google Play

Or you want a quick look:

Công cụ đo đạc, tính toán diện tích/chu vi/độ dài đất đai thông minh, trực quan, sử dụng đơn giản:

- Tính toán diện tích bằng cách chấm các điểm mô tả đường ranh giới trên bản đồ

[external_link_head]

- Tính toán diện tích thông qua GPS có sẵn trên thiết bị di động

[external_link offset=1]

- Tính toán diện tích thông qua file dữ liệu có sẵn, đây có thể là file dữ liệu được đo với VN2000

Những đặc điểm nổi bật:

- Sau khi đo đạc diện tích/chu vi/lộ trình xong có thể xuất kết quả ra file dxf tương thích với các phần mềm như Autocad, Microsation, Mapinfor... và các phần mềm GIS hoặc chia sẻ kết quả lên google map dưới dạng KML

- Hỗ trợ nhiều hệ tọa độ trên thế giới, trong đó có VN2000, sau khi đo xong có thể xuất kết quả tọa độ ra hệ VN2000 để sử dụng trên bản đồ nội bộ. Hỗ trợ nhập file điểm tọa độ trên hệ VN2000 vào để hiển thị và tính toán.

- Sử dụng bản đồ online và offline

[external_link offset=2]

- Có thể đo đạc, tạo bản đồ sơ họa cho bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch, ranh giới đất rừng...

- Dùng để thu thập dữ liệu không gian địa lý phục vụ công tác điều tra cơ bản (Có thể chọn điểm và thêm các thông tin mô tả, ảnh chụp)

[external_footer]
See more articles in the category: Diện tích
READ  ASEAN GOLF - SÂN GOLF 9 LỖ PAR 3 ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC

Leave a Reply