Tristearin + NaOH | (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 | Cân bằng phương trình hóa học.

Or you want a quick look:

Phản ứng hóa học:

    (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH Tristearin + NaOH | (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 | Cân bằng phương trình hóa học. 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

[external_link_head]

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

- Đun sôi nhẹ.

Cách thực hiện phản ứng

- Cho 2g tristearin vào ống nghiệm, sau đó cho tiếp dung dịch 1 ml NaOH 30%. Lắc đều ống nghiệm rồi đun cách thủy trong 5 phút.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Chất rắn trong ống nghiệm tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch đồng nhất.

Bạn có biết

- Phản ứng trên gọi là phản ứng xà phòng hóa.

[external_link offset=1]

- Các este khác cũng có phản ứng xà phòng hóa tương tự tristearin.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi thủy phân tristearin trong môi trường kiềm thu được sản phẩm gồm

 A. Muối và axit đa chức.

 B. Muối và ancol đơn chức.

 C. Muối và ancol đa chức.

 D. Muối và axit đơn chức.

Hướng dẫn:

Tristearin + NaOH | (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 | Cân bằng phương trình hóa học.

Đáp án C.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Khi thủy phân tristearin trong môi trường kiềm (NaOH) dư, chất sau phản ứng không có

 A. Glixerol.

 B. Nước.

 C. Natri hidroxit.

 D. Tristearin

Hướng dẫn: Phản ứng là 1 chiều, kiềm dư, sau phản ứng không thu được tristearin.

READ  Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Đáp án D.

Ví dụ 3: Phản ứng thủy phân tristearin trong môi trường kiềm là

[external_link offset=2]

 A. Phản ứng thuận nghịch.

 B. Phản ứng một chiều.

 C. Phản ứng hai chiều.

 D. Phản ứng điều chế etilen glicol.

Hướng dẫn:

Phản ứng thủy phân tristearin trong môi trường kiềm là là phản ứng một chiều.

Đáp án B.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: updating

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-este.jsp


[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply