Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Or you want a quick look:

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

*******

[external_link_head]

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cơ sở đào tạo chính: 280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP Hồ Chí Minh

Cơ sở đào tạo 2: 222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (+84888672676

Website: http://hcmue.edu.vn

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐỐI VỚI TỪNG NGÀNH NĂM 2021:

TT

Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến)

Theo xét KQ thi TN THPT  (tối thiểu)

Theo phương thức khác (tối đa)

1

Giáo dục mầm non

144

96

2

Giáo dục Tiểu học

150

100

3

Giáo dục Đặc biệt

36

24

4

Giáo dục Chính trị

42

28

5

Giáo dục Thể chất

54

36

6

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

48

32

7

Sư phạm Toán học

84

126

8

Sư phạm Tin học

34

51

9

Sư phạm Vật lý

34

51

10

Sư phạm Hoá học

20

30

11

Sư phạm Sinh học

26

39

12

Sư phạm Ngữ văn

44

66

13

Sư phạm Lịch sử

30

20

14

Sư phạm Địa lý

54

36

15

Sư phạm Tiếng Anh

62

93

16

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

28

42

17

Sư phạm Khoa học tự nhiên

96

64

18

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

114

76

19

Giáo dục học

48

32

20

Quản lý giáo dục

30

20

21

Ngôn ngữ Anh

76

114

22

Ngôn ngữ Nga

24

36

23

Ngôn ngữ Pháp

40

60

24

Ngôn ngữ Trung Quốc

72

108

25

Ngôn ngữ Nhật

40

60

26

Ngôn ngữ Hàn Quốc

40

60

27

Văn học

36

54

28

Tâm lý học

60

40

29

Tâm lý học giáo dục

54

36

30

Quốc tế học

60

40

31

Việt Nam học

36

54

32

Hoá học

40

60

33

Công nghệ thông tin

60

90

34

Công tác xã hội

30

20

35

Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

30

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2021

Năm 2021, ngoài việc sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo các tiêu chí của Trường (thí sinh có thể xem chi tiết tại đây ), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 2 phương thức sau:

1) Xét tuyển (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non). Cụ thể:

+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: chiếm tối thiểu 40% chỉ tiêu đối với các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc và chiếm tối thiểu 60% đối với các ngành còn lại;

+ Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

2) Kết hợp xét tuyển và thi tuyển

Cụ thể:

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất

+ Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành;

[external_link offset=1]

+ Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

- Đối với các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

1. Xét tuyển

1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Phương thức tuyển sinh này (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non).

Mô tả phương án

Với mỗi ngành học, Trường sử dụng tổ hợp 03 bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển. Trong đó, bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn.

Hình thức xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ)

Phương thức tuyển sinh này (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non)

Mô tả phương án

Với mỗi ngành học, Trường sử dụng kết quả học tập THPT trong 06 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của 03 môn học để xét tuyển (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như ở phương thức 1.1).

Hình thức xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 03 môn học 06 học kỳ ở THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2. Kết hợp xét tuyển và thi tuyển

2.1. Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành.

Mô tả phương án

- Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Trường chọn kết quả bài thi Ngữ văn hoặc Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và 02 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Trường chọn kết quả bài thi Ngữ văn và Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021và 01 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hình thức xét tuyển

- Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi Ngữ văn hoặc Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 02 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM + ĐNK1 + ĐNK2 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM: Điểm bài thi Ngữ văn hoặc Toán;

ĐNK1, ĐNK2 : Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi Ngữ văn và Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với điểm thi 01 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2: Điểm bài thi Ngữ văn và Toán;

ĐNK : Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.2. Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Mô tả phương án

- Đối với ngành Giáo dục Thể chất: sử dụng kết quả học tập môn Ngữ văn hoặc Toán ở THPT (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) và 02 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: sử dụng kết quả học tập môn Ngữ văn và Toán ở THPT và 01 môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hình thức xét tuyển

- Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn hoặc Toán trong 06 học kỳ ở THPT (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 02 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM + ĐNK1 + ĐNK2 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM: Điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn Ngữ văn hoặc Toán theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK1, ĐNK2 : Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn và Toán trong 06 học kỳ ở THPT với điểm thi môn năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn Ngữ văn và Toán theo tổ hợp xét tuyển;

ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc và chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Mô tả phương án

Ứng với từng tổ hợp xét tuyển vào các ngành học Trường chọn sử dụng:

-  Môn chính ứng với ngành học được lấy kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

-  Hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển được lấy kết quả học tập ở THPT.

Môn chính đối với mỗi ngành học được xác định như sau:

-  Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin: Môn chính là Toán học;

-  Sư phạm Vật lý: Môn chính là Vật lý;

-  Sư phạm Hóa học, Hóa học: Môn chính là Hóa học;

-  Sư phạm Sinh học: Môn chính là Sinh học;

-  Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học: Môn chính là Ngữ văn;

-  Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung quốc, Ngôn ngữ Trung quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn quốc: Môn chính là tiếng Anh;

XEM ĐỀ MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT NĂM 2021 TẠI ĐÂY

Hình thức xét tuyển

Điểm xét tuyển được xác định như sau: Tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức của môn chính (được nhân hệ số 2), cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 06 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐMC: Điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;

ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐKXT:

1. Đối với phương thức xét tuyển (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non)

1.1. Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được thông báo chính thức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021).

1.2. Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT

Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 đồng thời phải thỏa một trong hai điều kiện sau:

+ Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi;

+ Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

2. Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển (áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non)

2.1. Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non phải thoả các điều kiện:

- Tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên;

- Thoả điều kiện tương ứng như mục 1.1 và 1.2 (tùy theo dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hay dùng kết quả học tập THPT).

2.2. Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Thể chất phải thoả các điều kiện:

- Tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên;

- Nếu xét tuyển dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 phải thoả thêm điều kiện tương ứng như mục 1.1;

- Nếu xét tuyển dùng kết quả học tập THPT, thí sinh phải thỏa thêm một trong bốn điều kiện sau:

+ Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên;

+ Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;

+ Là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế;

+ Có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).

3. Đối với phương thức kết hợp kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt và kết quả học tập THPT (áp dụng cho các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc)

Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả môn chính đạt từ 5,0 điểm trở lên, đồng thời phải thỏa một trong hai điều kiện sau:

+ Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi;

+ Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

CÁC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (MÃ TRƯỜNG - TỔ HỢP XÉT TUYỂN)

1. Mã trường: SPS

2. Mã ngành, tổ hợp xét tuyển

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

Môn thi

1

Giáo dục Mầm non

+84888672676

M00

Ngữ văn, Toán, NK GDMN

2

Giáo dục Tiểu học

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

+84888672676

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

3

Giáo dục Đặc biệt

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

C15

Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

4

Giáo dục Chính trị

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

C19

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

5

Giáo dục Thể chất

+84888672676

T01

Toán, NK TDTT 1, NK TDTT 2

+84888672676

M08

Ngữ văn, NK TDTT 1, NK TDTT 2

6

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

C19

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

+84888672676

A08

Toán, Lịch sử, GDCD

7

Sư phạm Toán học

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

+84888672676

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

8

Sư phạm Tin học

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

+84888672676

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

9

Sư phạm Vật lý

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

+84888672676

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

+84888672676

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

10

Sư phạm Hoá học

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hoá học

+84888672676

B00

Toán, Hoá học, Sinh học

+84888672676

D07

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

11

Sư phạm Sinh học

+84888672676

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

+84888672676

D08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

12

Sư phạm Ngữ văn

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

D78

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

13

Sư phạm Lịch sử

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

14

Sư phạm Địa lý

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

C04

Ngữ văn, Toán, Địa lý

+84888672676

D78

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

15

Sư phạm Tiếng Anh

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

16

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

+84888672676

D04

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

[external_link offset=2]

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

17

Sư phạm Khoa học tự nhiên

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hoá học

+84888672676

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

+84888672676

D90

Toán, KHTN, Tiếng Anh

18

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

C19

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

+84888672676

C20

Ngữ văn, Địa lý, GDCD

19

Giáo dục học

+84888672676

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

20

Quản lý giáo dục

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

21

Ngôn ngữ Anh

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

22

Ngôn ngữ Nga

+84888672676

D02

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

+84888672676

D80

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Nga

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

D78

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

23

Ngôn ngữ Pháp

+84888672676

D03

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

24

Ngôn ngữ Trung Quốc

+84888672676

D04

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

25

Ngôn ngữ Nhật

+84888672676

D06

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

26

Ngôn ngữ Hàn Quốc

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

D96

Toán, KHXH, Tiếng Anh

+84888672676

D78

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

27

Văn học

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

D78

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

28

Tâm lý học

+84888672676

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

29

Tâm lý học giáo dục

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

30

Quốc tế học

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

+84888672676

D78

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

31

Việt Nam học

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

D78

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

32

Hoá học

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hoá học

+84888672676

B00

Toán, Hoá học, Sinh học

+84888672676

D07

Toán, Hoá học, Tiếng Anh

33

Công nghệ thông tin

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

+84888672676

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

34

Công tác xã hội

+84888672676

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

+84888672676

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

+84888672676

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

35

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

+84888672676

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Thí sinh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Luật quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Tổ chức xét tuyển (có thông báo cụ thể riêng).

Ghi chú: Môn có chữ in đậm là môn chính

3. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp

Điểm xét tuyển của các tổ hợp môn thuộc một ngành xét tuyển là như nhau.

HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

1. Hồ sơ (dự kiến)

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển thẳng theo tiêu chí của Trường, xét tuyển theo kết quả học tập THPT, xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (khai báo trực tuyến);

+ Học bạ THPT và các minh chứng theo yêu cầu của xét tuyển (khai báo trực tuyến).

2. Phương thức nộp hồ sơ (dự kiến)

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển thẳng theo tiêu chí của Trường, xét tuyển theo kết quả học tập THPT, xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức: trực tuyến (sẽ thông báo sau).

3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ), xét tuyển thẳng (dự kiến)

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển thẳng theo tiêu chí của Trường, xét tuyển theo kết quả học tập THPT, xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức: tháng 6/2021

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM [external_footer]

See more articles in the category: Tính điểm
READ  Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2020 mới nhất