trường trung học phổ thông in English – Vietnamese-English Dictionary

Or you want a quick look:

Từ năm 1998 đến 2001, ông học tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh.

From 1998 to 2001, he attended the High School for Gifted Students, Vinh University.

[external_link_head]

WikiMatrix

Học sinh trường trung học phổ thông ngồi nghe bài diễn văn công cộng ở Swaziland năm 1936

High school students who attended a public talk in Swaziland in 1936

jw2019

Bà học tại trường trung học phổ thông Thompson's Falls và là học sinh giỏi nhất toàn trường.

She studied at Thompson's Falls High School and was best student overall in school.

WikiMatrix

Năm 1998, Ratanakiri có 76 trường tiểu học, một trường trung học cơ sở, và một trường trung học phổ thông.

As of 1998, Ratanakiri had 76 primary schools, one junior high school, and one high school.

WikiMatrix

Kamatenesi theo học trường Trung học phổ thông Ngânwa cho chương trình giáo dục O-Level, từ năm 1984 đến năm 1988.

Kamatenesi attended Nganwa High School for her O-Level education, between 1984 and 1988.

WikiMatrix

Kim tốt nghiệp Trường Trung học phổ thông Paichai năm 1952 và Đại học Yonsei năm 1956 với bằng Cử nhân luật.

Kim graduated from Paichai High School in 1952 and Yonsei University in 1956 with a bachelor’s degree in law.

WikiMatrix

Lễ hội mùa hè được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 tại sân chơi của trường Trung học Phổ Thông Fukusaki.

The Summer Festival is held on the 9th of August at the playground of Fukusaki Junior High School.

[external_link offset=1]

WikiMatrix

Áo dài trắng là đồng phục bắt buộc cho nữ sinh ở nhiều trường trung học phổ thông khắp Việt Nam.

White Áo dài is the required uniform for girls in many high schools across Vietnam.

WikiMatrix

Năm anh lên lớp 12, gia đình lo lắng nên chuyển anh về học ở Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân (quận 1).

READ  ngón chân in English – Vietnamese-English Dictionary

In Year 12, his family worried so transferred him to study at Bùi Thị Xuân High School (District 1).

WikiMatrix

Yoo Hye-jung (Park Shin-hye) là một cô gái bướng bỉnh ở trường trung học phổ thông với tính cách rất dễ cáu giận.

Yoo Hye-jung (Park Shin-hye) was a headstrong girl in high school with a prickly, gangster personality.

WikiMatrix

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010, các sự cố rối loạn phân ly tập thể xảy ra ở hai trường trung học phổ thông cho nữ sinh ở Brunei.

Brunei (2010) - In April and May 2010, incidents of mass hysteria occurred at two all-girls secondary schools in Brunei.

WikiMatrix

Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông Takigawa Daini năm 2004, Okazaki đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ S-Pulse ngay năm kế tiếp.

After graduating Takigawa Daini High School in 2004, Okazaki signed full professional terms with Shimizu S-Pulse the following year.

WikiMatrix

Nó đã phát triển để trở thành một trường đại học toàn diện với hai trường trung học phổ thôngtrường học của nghệ thuật và kiến trúc.

It has grown to become a comprehensive university with two senior high schools and school of art and architecture.

WikiMatrix

Năm 1923, ông tốt nghiệp Diplôme hạng ưu, được phân về dạy tại trường Tiểu học Nha Trang (nay là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi) cho đến năm 1926.

In 1923, he graduated with honors in Diplomacy and was assigned to teach at Nha Trang Primary School (now Nguyễn Văn Trỗi High School) until 1926.

WikiMatrix

Habibie đã biết Hasri Ainun trong thời thơ ấu, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại SMA Kristen Dago (Trường trung học phổ thông Dago Christian), Bandung.

Habibie had known Hasri Ainun in childhood, junior high school and in senior high school at SMA Kristen Dago (Dago Christian Senior High School), Bandung.

READ  100 câu bài tập trọng âm hay ( có đáp án)

WikiMatrix

Anh đã tạo sự nghiệp của mình trong drama tuổi teen năm 1997 Me, với vai trò là người mới trong câu lạc bộ truyền hình ở trường trung học phổ thông.

He made his acting debut in the 1997 teen drama Me, in the role of a newbie at the broadcasting club of his high school.

WikiMatrix

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, cô tham gia cuộc thi Skiringssal Folkehøgskule, nơi mà cô học âm nhạc và sau đó bắt đầu tự viết bài hát.

In 2009, after high school she attended Skiringssal Folkehøgskule in Sandefjord, where she mainly studied music and then began writing her own songs.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Tuy nhiên, chính phủ đã chỉ định 82 trường trung học phổ thông tốt ở khu vực nông thôn trở thành trường bán trú và cung cấp ngân quỹ tổng số 317 tỷ, trung bình 3,8 tỷ một trường.

However, the government designated 82 well-performing high schools in rural areas as "public boarding school" and granted funds amounting to 317 billion won in total, with 3.8 billion won each on average.

WikiMatrix

Abrams nói với tờ báo tại thị trấn quê nhà của mình, tờ Palisadian-Post, rằng ông dựa Maz trên giáo viên tiếng Anh của anh tại trường trung học phổ thông Palisades Charter, Rose Gilbert.

Abrams told his home town newspaper, the Palisadian-Post, that he based Maz on his late Palisades Charter High School English teacher Rose Gilbert.

WikiMatrix

Đối với các trường trung học, bà đã theo học trường trung học Gayaza, một trường trung họctrung học phổ thông nội trú uy tín, nằm ở Gayaza, quận Wakiso.

For her secondary school studies, she attended Gayaza High School, a prestigious boarding girls' middle and high school, located in Gayaza, Wakiso District.

WikiMatrix

Trong giai đoạn từ ngày đầu thành lập đến thập niên 1980, Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm không trực tiếp đứng ra tuyển sinh; công việc này Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm.

READ  Bạn làm việc tiếp đi in English with contextual examples

In the first period of establishment of the school in the 80s, HNUE High School for Gifted Students did not directly handle the admission process; this work was taken by the Ministry of Education and Training.

WikiMatrix

Theo dự án này, GPOBA sẽ trợ cấp cho các suất học tại các trường trung học phổ thông cho những học sinh đã tốt nghiệp trung học sở sở và không có điều kiện trang trải học phí.

Under the scheme, GPOBA will subsidize places in upper secondary schools for lower secondary graduates who are unable to afford the tuition fees.

worldbank.org

Cooke học trường trung học phổ thông Royton và Crompton và theo học bộ phim truyền hình tại cao đẳng Oldham Sixth Form, rời trường cho đến khi kết thúc chương trình A của cô để tham gia Blackout..

Cooke attended Royton and Crompton Academy and studied drama at Oldham Sixth Form College, leaving before the end of her A-levels to appear in Blackout.

WikiMatrix

Đây là trường trung học phổ thông duy nhất ở Việt Nam cho đến nay chuyên giảng dạy các môn ngoại ngữ (bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Hàn).

Currently, FLSS is Vietnam's only high school specializing in teaching foreign languages (including Chinese Mandarin, English, Russian, French, German, Japanese and Korean).

WikiMatrix

Theo SIECUS, Hội đồng Thông tin và Giáo dục Giới tính Hoa Kỳ, 93% người lớn được họ khảo sát ủng hộ giáo dục giới tính ở trường trung học phổ thông và 84% ủng hộ nó tại các trường trung học cơ sở.

According to SIECUS, the Sexuality Information and Education Council of the United States, 93% of adults they surveyed support sexuality education in high school and 84% support it in junior high school.

WikiMatrix [external_footer]

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply