Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: updating°C Xúc tác: Pt

Cách thực hiện phản ứng

hidro tác dụng với I2

[external_link_head]

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm HI (axit iodic) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

[external_link offset=1]

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2 (hidro) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), I2 (Iot) (trạng thái: rắn) (màu sắc: đen tím), biến mất.

Thông tin thêm

Click để xem thông tin thêm về phương trình

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình H2 + I2 => 2HI

Câu 1. Cân bằng hóa học

Cho các cân bằng:

1) H2 + I2(rắn) ←→ 2HI

2) N2 + 3H2 ←→ 2NH3

3) H2 + Cl2 ←→ 2HCl

4) 2SO2 (k) + O2 (k) ←→ 2SO3

5) SO2 + Cl2 ←→ SO2Cl2

Khi tăng áp suất chung của cả hệ số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận và

chiều nghịch lần lượt là:

A. 3 và 2

B. 3 và 1

C. 2 và 4

D. 2 và 5

[external_link offset=2]

Xem đáp án câu 1

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply