Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

2 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 2

Trang 1 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Phương Trình Kết Quả Số #1

[external_link_head]  • Thông tin
  • Tìm kiếm mở rộng
  • Báo lỗi cân bằng

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho dung dịch NaOH tác dụng với CO2.

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: dd), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dd), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin thêm

Click để xem thông tin thêm về phương trình

[external_link offset=1]

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình NaOH + CO2 => NaHCO3

Câu 1. Bài toán điện phân

Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được dung dịch X. Hấp thụ CO2 dư vào X, thu được dung dịch chất Y. Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, tạo ra chất Z tan trong nước. Chất Z là

READ  C6H5NH3Cl + NaOH = C6H5NH2 + H2O + NaCl – Chemical Equation Balancer

A. Ca(HCO3)2

B. Na2CO3.

C. NaOH.

D. NaHCO3.

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Phương Trình Kết Quả Số #2  • Thông tin
  • Tìm kiếm mở rộng
  • Báo lỗi cân bằng

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho dung dịch NaOH tác dụng với CO2

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Na2CO3 (natri cacbonat) (trạng thái: dd) (màu sắc: trắng), NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: dd), được sinh ra

[external_link offset=2]

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dd), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin thêm

Click để xem thông tin thêm về phương trình

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 4NaOH + 3CO2 => H2O + Na2CO3 + 2NaHCO3

Câu 1. Phenol và hợp chất của phenol

Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau:

(1). Phenol, axit axetic, CO2 đều phản ứng được với NaOH.

(2). Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO3

(3). CO2, và axit axetic phản ứng được với natriphenolat và dd natri etylat

(4). Phenol, ancol etylic, và CO2 không phản ứng với dd natri axetat

(5). HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat

READ  Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2 CaCO3 + 2 H2O – Balanced equation

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

2 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 2

Trang 1

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply