Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho kali clorat tác dụng với axit HCl.

[external_link_head]

Hiện tượng nhận biết

Click để xem thông tin thêm

[external_link offset=1]

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl

Câu 1. Halogen

Cho các phát biểu sau:

(1).Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là brom.

(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.

(3). Số oxi hóa của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lần

lượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.

(4). Trong nước clo chỉ chứa các chất HCl, HClO, H2O .

(5). Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư, dung dịch thu được

có các chất KCl, KClO3, KOH, H2O.

(6). Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư, dung dịch thu được có

các chất KCl, KClO, KOH, H2O.

(7). Clo tác dụng được với tất cả các chất H2, Na, O2, Cu.

(8). Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế Cl2 từ HCl và các chất

như MnO2, KMnO4, KClO3.

(9). Có thể điều chế HCl bằng cách cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đậm đặc

nên cũng có thể điều chế được HBr và HI bằng cách cho NaBr và NaI tác dụng

với H2SO4 đậm đặc.

(10). Clo được dùng sát trùng nước sinh hoạt.

(11). Clo được dùng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.

(12). Clo được dùng tẩy trắng sợi, giấy, vải.

Số phát biểu đúng là:

READ  C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl – Balanced equation

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án câu 1

[external_link offset=2]

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply