Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look: Kết quả tìm kiếm phương trình cân bằng có chất tham gia là Nhôm oxit axit clohidric và chất sản phẩm là Nhôm clorua nước

Kết quả tìm kiếm phương trình cân bằng có chất tham gia là Nhôm oxit axit clohidric và chất sản phẩm là Nhôm clorua nước

Đang tìm kiếm phương trình bạn yêu cầu...

Từ Điển Phương Trình Hoá Học

[external_link_head]

1 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 1

Trang 1 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Phương Trình Kết Quả Số #1

[external_link offset=1]  • Thông tin
  • Tìm kiếm mở rộng
  • Báo lỗi cân bằng

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl.

Hiện tượng nhận biết

Click để xem thông tin thêm

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Al2O3 + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2O

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, ZnO, Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS,

KHSO3, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được

với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là:

READ  Từ Điển Phương Trình Hoá Học

A. 7

B. 9

C. 10

D. 8

[external_link offset=2]

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

1 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 1

Trang 1

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply