Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho khí CO2 tác dụng với NaClO

[external_link_head]

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), HClO (Hypochlorous acid) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), được sinh ra

[external_link offset=1]

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), NaClO (Natri hypoclorit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: màu trắng), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin thêm

Click để xem thông tin thêm về phương trình

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình H2O + NaClO + CO2 => NaHCO3 + HClO

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các cặp chất sau:

(1). Khí Cl2 và khí O2.

(2). Khí H2S và khí SO2.

(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.

(4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

(5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3.

(6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.

(7). Hg và S.

(8). Khí CO2 và dung dịch NaClO.

(9). CuS và dung dịch HCl.

(10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

READ  5分でわかる、「水酸化アルミニウムの性質」の映像授業 | 映像授業のTry IT (トライイット)

A. 8

B. 7

C. 9

D. 10

[external_link offset=2]

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply