Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look: Kết quả tìm kiếm phương trình cân bằng có chất tham gia là anilin axit clohidric và chất sản phẩm là phenylamoni clorua

Kết quả tìm kiếm phương trình cân bằng có chất tham gia là anilin axit clohidric và chất sản phẩm là phenylamoni clorua

Đang tìm kiếm phương trình bạn yêu cầu...

Từ Điển Phương Trình Hoá Học

[external_link_head]

1 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 1

Trang 1 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Phương Trình Kết Quả Số #1

[external_link offset=1]  • Thông tin
  • Tìm kiếm mở rộng
  • Báo lỗi cân bằng

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

Cho anilin tác dụng với HCl.

Hiện tượng nhận biết

Click để xem thông tin thêm

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình C6H5NH2 + HCl => C6H5NH3Cl

Câu 1. Phát biểu

Cho các phát biểu sau:

(a) Tơ nilon -6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

(b) Các este chỉ được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.

(c) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

(đ) Anilin phản ứng với axit HCl tạo ra muối phenylamoni clorua.

(e) Trong phân tử amilopectin các mắc xích α-glucozo chỉ được nối với nhau bởi liên kết α-1,6-glicozit.

(f) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

Số nhận định đúng là

READ  FeCl3 + 3 KSCN → Fe(SCN)3 + 3 KCl – Balanced equation

A. 3

B. 2

C. 5

D. 1

[external_link offset=2]

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

1 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 1

Trang 1

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply