Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Or you want a quick look:

Hệ thống lựa chọn định cư diện Express Entry sử dụng Comprehensive Ranking System (CRS) để xếp hạng và lựa chọn các cá nhân đủ điều kiện nhập cư vào Canada theo 3 chương trình định cư kinh tế liên bang.

Khi định cư, người tị nạn và có quốc tịch Canada (IRCC) sẽ được xếp vào nhóm ứng cử viên cho chương trình Express Entry, và các ứng cử viên thuộc top đầu sẽ nhận được Lời mời đăng ký (ITA) Thường trú nhân (PR). Việc xét duyệt này diễn ra thường xuyên, khoảng 2 tuần 1 lần. CRS là 1 hệ thống năng động, cạnh tranh - bạn càng tích lũy được nhiều điểm, càng có nhiều khả năng nhận được lời mời đăng ký PR.

[external_link_head]

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Trước khi được tính điểm trên CRS, cá nhân phải đủ điều kiện theo 1 trong các chương trình sau:

 • Federal Skilled Worker Class
 • Federal Skilled Trades Class
 • Canadian Experience Class

Các ứng viên trong các nhóm trên được tính điểm theo CRS cùng 1.200 ứng viên khác.

Đối với những ứng viên độc thân, không có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn, sẽ đạt được:

 • Tối đa 500 điểm cho các yếu tố nhân lực, bao gồm tuổi tác, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc;
 • Tối đa 100 điểm cho các yếu tố chuyển đổi kỹ năng; và
 • Tối đa 600 điểm cho các yếu tố bổ sung (bao gồm đề cử cấp tỉnh, lời mời làm việc hợp lệ, kinh nghiệm học tập ở Canada, anh chị em ở Canada và / hoặc khả năng ngôn ngữ tiếng Pháp).

Đối với các ứng viên có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn đi kèm, sẽ đạt được:

 • Tối đa 460 điểm cho các yếu tố nhân lực của đương đơn chính;
 • Tối đa 40 điểm cho các yếu tố nhân lực của vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn;
 • Tối đa 100 điểm cho các yếu tố chuyển đổi kỹ năng; và
 • Tối đa 600 điểm cho các yếu tố bổ sung
READ  Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT - Trang Edu

Theo Kế hoạch Cấp định cư Canada +84888672676, số lượng PR mới được chấp thuận thông qua chương trình Express Entry trong những năm tới sẽ tăng lên.

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Vậy thang điểm CRS cụ thể như thế nào?

Yếu tố nhân lực, bao gồm:

 • Tuổi tác
 • Trình độ học vấn
 • Khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ 1
 • Khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ 2
 • Kinh nghiệm làm việc tại Canada

Tuổi tác

Các ứng viên độc thân có thể đạt được tối đa 110 điểm theo CRS. Các ứng viên có người vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn có thể đạt được tối đa 100 điểm.

[external_link offset=1]

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Trình độ học vấn

Tối đa 150 điểm cho trình độ học vấn.

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ nhất (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Theo CRS thì khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ nhất sẽ dành cho ứng viên có khả năng ngôn ngữ trong từng kỹ năng: nói, viết, đọc và nghe. Do đó, ứng viên có thể nhận được tối đa 136 điểm (34 × 4); ứng viên có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn đi kèm có thể đạt được tối đa 148 điểm (32 × 4 cộng với 5 × 4).

Điểm dành cho khả năng sử dụng ngôn ngữ chỉ được trao nếu ứng viên hoàn thành bài kiểm tra ngôn ngữ chuẩn. Các điểm này được dựa trên các mức Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB).

READ  Cách tính điểm IUH – Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | Traloitructuyen.com

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ hai (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Theo CRS thì khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ hai sẽ dành cho ứng viên có khả năng ngôn ngữ trong từng kỹ năng: nói, viết, đọc và nghe.

Ứng viên có khả năng dử dụng ngôn ngữ thứ 2 sẽ đạt được tối đa 24 điểm. Ứng viên có vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn có thể đạt mức điểm tối đa cho khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ 2 là 22 điểm, ngay cả khi họ đạt kết quả CLB 9 hoặc cao hơn cho tất cả các kỹ năng. Vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn của ứng viên chỉ được tính điểm theo khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ nhất của họ.

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Kinh nghiệm làm việc tại Canada

Tối đa 100 điểm dành cho người có kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Các yếu tố chuyển đổi kỹ năng

Tối đa 50 điểm cho ứng viên khi thể hiện tốt cả 2 lĩnh vực, với tối đa tổng 100 điểm trong số 5 yếu tố chuyển đổi kỹ năng. Vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn sẽ không được tính điểm về các yếu tố chuyển đổi kỹ năng.

Kết hợp trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc tại Canada

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Kết hợp trình độ học vấn và khả năng sử dụng ngôn ngữ

[external_link offset=2]

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Kết hợp khả năng sử dụng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc ngoài Canada

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Kết hợp khả năng sử dụng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc ngoài Canada

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Kết hợp kinh nghiệm làm việc tại Canada và kinh nghiệm làm việc ngoài Canada

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Kết hợp Chứng chỉ xác nhận tiêu chuẩn ngành nghề (dành cho người làm trong những ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề) và khả năng sử dụng ngôn ngữ

READ  Thi vào lớp 10: Cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

Những yếu tố bổ sung

Số điểm tối đa cho các yếu tố bổ sung này dành cho mọi ứng viên là 600 điểm.

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

* Kể từ tháng 11 năm 2016, job offer phải kèm theo LMIA (giấy phép cho phép người chủ Canada thuê lao động nước ngoài làm việc) mới có thể hưởng điểm định cư theo CRS. Tuy nhiên, giờ đây 1 số người lao động nước ngoài ở Canada vẫn có thể hưởng điểm định cư theo CRS mà không cần LMIA.

Cách tính điểm định cư Canada theo Comprehensive Ranking System (CRS)

** Ứng viên có anh/ chị/ em ở Canada có thể được hưởng 15 điểm nếu anh/ chị/ em đó là công dân Canada hoặc thường trú nhân và ít nhất 18 tuổi, và ứng viên chỉ được hưởng tối đa 15 điểm theo yếu tố này; thí sinh có nhiều anh chị em ở Canada sẽ được hưởng tổng 15 điểm, chứ không phải 15 điểm cho mỗi người anh chị em. Những điểm này cũng có thể được trao cho ứng viên nếu vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn của ứng viên có anh chị em ruột ở Canada. Ứng viên hoặc vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng kí kết hôn có mẹ và/hoặc cha với anh chị em ruột ở Canada. Mối quan hệ này có thể thông qua huyết thống, nhận con nuôi, kết hôn hoặc phối ngẫu không đăng kí kết hôn.

Để biết thêm về du học Canada các bạn vui lòng liên hệ du học Inspirdo Edu để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất!

[external_footer]
See more articles in the category: Tính điểm