Lý thuyết diện tích hình thoi, 1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc

Or you want a quick look:

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8 Lý thuyết diện tích hình thoi, 1. Cách tính diện tích của...

1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc. Lý thuyết diện tích hình thoi – Diện tích hình thoi

[external_link_head]

1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc 

[external_link offset=1]

Diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc bằng nửa tích độ dài hai đường chéo đó SABCD = (frac{1}{2}) AC. BDQuảng cáo

Lý thuyết diện tích hình thoi, 1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc

2. Công thức tính diện tích hình thoi

[external_link offset=2]

Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ dài hai đường chéo S = (frac{1}{2}) d1.d2

Lý thuyết diện tích hình thoi, 1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc

[external_footer]
See more articles in the category: Diện tích
READ  [TaiMienPhi.Vn] Cách tính diện tích hình chữ nhật, công thức chu vi hình chữ nhật, có