tính diện tích hình vuông biết : chu vi là 24cm câu hỏi 799299 – hoidap247.com

Or you want a quick look:

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

[external_link_head]

TRẢ LỜI

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

 Cạnh của hình vuông đó là

            24:4=6(cm)

Diện tích hình vuônh là:

[external_link offset=1]

             6 x 6=36 ($cm^2$)

                    Đáp số: 36 $cm^2$.

cho xin câu tlhn nha

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

  • Cho xin câu tlhn ạ

Đáp án:

36cm²

[external_link offset=2]

Giải thích các bước giải:

 Cạnh hình vuông là :

24 : 4 = 6cm

Diện tích hình vuông là ;

6 x 6 = 36cm²

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

[external_footer]
See more articles in the category: Chu vi
READ  [TaiMienPhi.Vn] Công thức tính chu vi hình Thoi, có ví dụ minh họa