Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

Điều kiện phản ứng

Không có

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

[external_link_head]

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước), K2CO3 (kali cacbonat), KOH (kali hidroxit), MnO2 (Mangan oxit), C6H5COOK (Kali benzoat), được sinh ra

[external_link offset=1]

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia KMnO4 (kali pemanganat), C6H5CHCH2 (Styren), biến mất.

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 10KMnO4 + 3C6H5CHCH2 => 4H2O + 3K2CO3 + KOH + 10MnO2 + 3C6H5COOK

Câu 1. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng giữa stiren và KMnO4

Cho phản ứng: C6H5CH=CH2 + KMnO4 --> C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O. Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là:

A. 27

B. 24

C. 34

D. 31

[external_link offset=2]

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học
READ  New Cosmos Electric Co., Ltd.

Leave a Reply