Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

2 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 2

Trang 1 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Phương Trình Kết Quả Số #2

[external_link_head]  • Thông tin
  • Tìm kiếm mở rộng
  • Báo lỗi cân bằng

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

Dẫn khí etilen qua hỗn hợp dung dịch thuốc tím, xuất hiện hiện tượng kết tủa đen là MnO2.

[external_link offset=1]

Hiện tượng nhận biết

Click để xem thông tin thêm

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 => 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

Câu 1. Phản ứng hóa học

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1). Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2). Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(3). Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.

(4). Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

(5). Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(6). Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(7). Cho Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8). Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

READ  Zn(OH)2 + 2 HCl → ZnCl2 + 2 H2O – Balanced equation

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5

Xem đáp án câu 1

[external_link offset=2]

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

2 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 2

Trang 1

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply