Cổng thông tin Tuyển sinh

You are viewing the article: Cổng thông tin Tuyển sinh at Traloitructuyen.com

Or you want a quick look:

THÔNG BÁO

Về việc Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo Kết quả 3 năm học Trung học phổ thông (Học bạ);

[external_link_head]

Xét tuyển theo điểm Tú tài quốc tế (IB)

Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2020

(Hình thức xét tuyển dựa vào Kết quả thi THPT Quốc gia 2020 theo lịch xét tuyển của Bộ GD&ĐT và xét tuyển người nước ngoài sẽ có thông báo sau)

Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét tuyển theo kết quả học bạ các trường Trung học Phổ thông (THPT) trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2020 như sau:

1. Đối tượng:

- Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi trung là tốt nghiệp trung học;

- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành;

- Người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

-  Tổng chỉ tiêu các hình thức Ưu tiên xét tuyển Học sinh Giỏi; Ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển theo kết quả học tập 3 năm THPT; xét tuyển theo điểm Tú tài quốc tế (IB): 2,876 chỉ tiêu (dự kiến).

-  Thứ tự ưu tiên như sau:

  +       Ưu tiên xét tuyển thẳng Học sinh Giỏi;

  +       Ưu tiên xét tuyển thẳng theo kết quả học tập 3 năm THPT (5 học kỳ) có chứng chỉ ngoại ngữ.

  +       Xét tuyển theo kết quả học tập 3 năm THPT (5 học kỳ).

4. Xét tuyển dựa vào điểm tú tài quốc tế (IB):

- Đối với người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

- Thí sinh được Đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 26,0 điểm trở lên.

5. Phương thức xét tuyển theo kết quả 3 năm THPT:

- Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 05 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) các môn học ở THPT;

- Thí sinh được Đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

- Thí sinh được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp có môn Ngoại ngữ.

- Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐĐKXT, điểm sàn) là Tổng Điểm trung bình môn học 5 học kỳ trong tổ hợp xét tuyển (không bao gồm điểm ưu tiên):

READ  Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Chuyên Amsterdam, Trường Thpt Chuyên Hà Nội – Lingocard.vn

+ Phải đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học;

 + Các ngành còn lại từ 20,00 điểm trở lên. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển được xác định như sau:

ĐĐKXT = ĐTBM1 + ĐTBM2 + ĐTBM3.

Trong đó:

+ ĐTBM1, ĐTBM2, ĐTBM3: Là điểm trung bình 5 học kỳ của các môn học trong tổ hợp xét tuyển:

+ Điểm nhận đăng ký xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Ví dụ: Điểm xét tuyển 05 học kỳ của thí sinh thuộc trường THPT, tổ hợp môn xét tuyển Toán, Văn, Anh.

Môn

ĐTBM Học kì 1 Lớp 10

ĐTBM Học kì 2 Lớp 10

ĐTBM Học kì 1 Lớp 11

ĐTBM Học kì 2 Lớp 11

ĐTBM Học kì 1 Lớp 12

ĐTB 05HK

Toán

7,8

7,9

7,9

8,0

8,1

7,94

Văn

7,0

7,3

7,4

7,5

7,6

7,36

Anh

8,0

8,3

7,9

8,0

8,3

8,10

+  ĐTBM1 (Môn Toán) = (7,8+7,9+7,9+8,0+8,1)/5 = 7,94, tương tự cho Văn, Anh.

Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển (ĐXT) được quy về thang điểm 30 và làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Thí sinh được xét theo mức điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo từng ngành. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường ưu tiên xét tuyển theo điểm trung bình môn học chính trong tổ hợp xét tuyển. Điểm xét trúng tuyển được xác định theo công thức:

ĐXT = [(ĐTBm1×HSm1 + ĐTBm2×HSm2 + ĐTBm3×HSm3) x 3]/(HSm1+ HSm2 + HSm3) 

+ Điểm ưu tiên (Khu vực, đối tượng nếu có)

Trong đó: HSmi: Hệ số môn i, được xác định trong mục 9 các ngành đào tạo 

6. Ưu tiên xét tuyển thẳng theo phương thức kết quả học tập các môn học ở THPT (Học bạ):. Học sinh phải đạt được các yêu cầu sau:

-  Đủ điều kiện xét tuyển theo Mức nhận hồ sơ xét tuyển (ĐĐKXT, điểm sàn) trong mục 5

-  Đạt điểm IELTS (hoặc các chứng chỉ khác có mức điểm quy đổi tương đương):

    + Các ngành Ngôn ngữ: IELTS từ 6.0;

    + Các ngành còn lại: IELTS từ 5.5.

- Thí sinh được Đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

7. Sử dụng chứng chỉ đối với bài thi Ngoại ngữ:

[external_link offset=1]

- Các chứng chỉ Ngoại ngữ trong thông báo này phải còn thời hạn trong vòng 2 năm tính từ ngày dự thi đến ngày 15/07/2020 (ngày công bố kết quả).

- Đối với các trường hợp sử dụng chứng chỉ Ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sử dụng kết quả miễn thi đối với 3 môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật với thang điểm quy đổi như sau:

 a) Môn tiếng Anh

Chứng chỉ

Điểm quy đổi để xét tuyển sinh

7.0

8.0

9.0

10.0

TOEFL ITP

475 - 499

500 - 524

525 – 544

Từ 545

TOEFL iBT

53 - 60

61 - 68

69 -70

Từ 71

IELTS

4.5

5.0

5.5

Từ 6.0

 b) Môn tiếng Trung Quốc

Chứng chỉ

Điểm quy đổi để xét tuyển sinh

7.0

8.0

9.0

10.0

HSK cấp độ 3

180 – 220

221 - 260

261 - 300

HSK cấp độ 4

³ 180

TOCFL cấp 3

94-103

104 – 113

114 – 124

TOCFL cấp 4

³ 125

c) Môn tiếng Nhật

Chứng chỉ

Điểm quy đổi để xét tuyển sinh

7.0

8.0

9.0

10.0

JLPT cấp độ N3

95 – 120

121 – 140

141 – 160

³ 161

8. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:

- Thí sinh xem hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web tuyensinh.ou.edu.vn từ ngày 11/05 đến 17h00 ngày 30/06/2020.

- Công bố danh sách đủ điều kiện nhập học: Ngày 15/07/2020

- Thí sinh trúng tuyển dự kiến nhập học từ ngày 03 đến hết 08/09/2020.

9. Các ngành đào tạo năm 2020:

9.1 Chương trình Đại trà:

Ngành học

Mã đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

xét tuyển

Ngôn ngữ Anh (1)

 • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Biên – Phiên dịch Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Thương mại

+84888672676

126

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

 Văn, Sử, Anh

Văn, KH xã hội, Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc (1)

 • Biên – Phiên dịch

7220204

56

Văn, Toán, Ngoại ngữ

Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ(2)

Ngôn ngữ Nhật (1)

 • Biên – Phiên dịch

7220209

98

Xã hội học

 • XHH tổ chức và quản lý nguồn nhân lực

7310301

77

Toán, Lý, Anh

Văn, Địa, Sử

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ (2)

Đông Nam Á học

7310620

84

Công tác Xã hội

7760101

70

Kinh tế

 • Quản lý Công
 • Kinh tế học
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế quốc tế

7310101

143

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Anh

Quản trị kinh doanh

 • Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
 • Quản trị kinh doanh tổng hợp

+84888672676

126

Marketing

7340115

70

Kinh doanh Quốc tế

7340120

84

Tài chính ngân hàng

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Ngân hàng
 • Đầu tư tài chính

+84888672676

140

Kế toán

+84888672676

112

Kiểm toán

7340302

70

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

77

Khoa học máy tính (3)

7480101

112

Công nghệ thông tin (3)

7480201

119

Công nghệ thông tin (3) tăng cường học Tiếng Nhật

28

[external_link offset=2]

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Ngành mới)

7510605

28

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (3)

+84888672676

119

Quản lý xây dựng (3)

7580302

70

Quản trị nhân lực

7340404

45

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sử, Văn

Du lịch (Ngành mới)

7810101

42

Công nghệ Sinh học

Học lý thuyết tại TpHCM, thực hành tại cơ sở Bình Dương (xe đưa đón miễn phí)

 • CNSH Y – Dược
 • CNSH Nông nghiệp - Môi trường
 • CNSH Thực phẩm

+84888672676

105

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh, Lý

Toán, Hóa, Sinh

Luật 

7380101

84

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Văn, Sử, Địa (5)

Toán, Văn, Ngoại ngữ (4)

Luật kinh tế 

+84888672676

119

Ghi chú:

(1):   Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật: điểm môn ngoại ngữ được tính hệ số 2.

(2): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

(3):   Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng: điểm môn Toán được tính hệ số 2.

(4): Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

(5): Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm.

9.2 Chương trình chất lượng cao:

Ngành học

Mã đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

xét tuyển

Ngôn ngữ Anh

 • Tiếng Anh thương mại

+84888672676C

126

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

 Văn, Sử, Anh

Văn, KH xã hội, Anh

Quản trị kinh doanh

 • Marketing
 • Kinh doanh quốc tế

+84888672676C

140

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, KHXH, Anh

Quản trị kinh doanh – dạy 100% tiếng Anh

28

Tài chính ngân hàng

 • Tài chính
 • Ngân hàng

+84888672676C

112

Tài chinh ngân hàng – dạy 100% tiếng Anh

28

Kế toán

 • Kế toán
 • Kiểm toán

+84888672676C

70

Kế toán – dạy 100% tiếng Anh

28

Luật kinh tế

+84888672676C

63

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Văn, Sử, Anh

Toán, Văn, Anh

Công nghệ sinh học

Học lý thuyết tại Tp.HCM, thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí

+84888672676C

49

Toán, Sinh, Anh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hoá, Anh

Toán, Lý, Anh

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

(Toán hệ số 2)

 • Thiết kế công trình DD&CN
 • Quản lý - Thi công Công trình DD&CN

+84888672676C

28

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Hóa

Ghi chú:

- Điểm môn tiếng Anh được tính hệ số 2, trừ CNKT công trình xây dựng.

- Ngành Công nghệ sinh học các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH MỞ TP.HCM [external_footer]

See more articles in the category: Tính điểm