Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

Or you want a quick look: Cách tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác .

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác

Cách tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác .

Cho tam giác ABC. Gọi a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh BC, AC, AB

Nửa chu vi tam giác là:

[external_link_head]

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

Ta có các hệ thức cơ bản:

  • Công thức tính diện tích tam giác là: (áp dụng công thức herong)

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

  • Công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là:

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

  • Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng:

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

[external_link offset=1]

-Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp góc A:

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

-Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp góc B:

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

-Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp góc C:

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

Ví dụ:

Tam giác  ABC  có cạnh  AB=3 cm, AC=7cm, BC=8cm.

  1. Tính diện tích của tam giác.
  2. Tính bán kính các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác.
  • Nửa chu vi tam giác là:

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

  • Diện tích của tam giác bằng:

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

  • Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng:
READ  Nhị thức Newton: Công thức và một số bài toán - Toán Thầy Định

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

[external_link offset=2]
  • Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng:

Công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác – Toán hình học lớp 9.

Trên đây là công thức và bài tập ví dụ về công thức tính diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, nội tiếp tam giác. Các bạn cùng tham khảo nhé.

Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm

vở tập viết chữ cái tiếng việt thần kỳ

đánh giá sách bí mật người do thái dạy con làm giàu

sách học tiếng anh thiếu nhi [external_footer]

See more articles in the category: Môn toán