Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là 25 cm và chiều dài bằng 1/3 chu vi hình chữ nhật đó

Or you want a quick look:

Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là 25 cm và chiều dài bằng 1/3 chu vi hình chữ nhật đó

Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là 25 cm và chiều dài bằng 1/3 chu vi hình chữ nhật đó

Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là 25 cm và chiều dài bằng 1/3 chu vi hình chữ nhật đó Lời giải Gọi chiều dài hình chữ nhật là a.Ta có: ax3=a+25+a+25(1) ax3=ax2+50(2) Từ (1) và (2) nhận thấy chiều dài hình chữ nhật là 50. Diện tích hình chữ nhật là: 50x25=1250(cm2) https://youtu.be/JrTUpdjqlmE Một số bài tập khác 1. một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu tăng chiều dài 2m và dữ nguyên chiều rộng thì diện tích tăng thêm 66m2 . Tính diện tích mảnh vườn đó 2. cho 1 hình chữ nhật , biết rằng nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài 5m ta sẽ được 1 một hình vuông có chu vi bằng 164m . Tính diiện tích hình chữ nhật đó 3. một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng , biết chiều rộng kém chiều dài 15m . Tính diện tích hình chữ nhật đó 4. mộtnền nhà hính chữ nhật có chu vi 36m , chiều dài hơn chiều rộng 4m . Người ta lát nền nhà đó bằng 1 loại  gạch vuông cạnh 20 cm . Tính số viên gạch dùng để lát nền nhà đó
READ  Cách tính chu vi tam giác đều, cân, vuông, có ví dụ minh họa
[external_link offset=1] [external_link offset=2] [external_footer] Một số từ khóa tìm kiếm liên quan:
  • một hình chữ nhật có chiều dài 27 cm chiều rộng bằng 1/3 chiều dài tính diện tích hình chữ nhật đó
  • Một hình chữ nhật có chiều dài 72cm chiều rộng bằng 1 3 chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật đó
  • tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng bằng 1/3 chiều dài và kém chiều dài 24 cm
  • Bài tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật
See more articles in the category: Chu vi

Leave a Reply