Viết PTHH khi cho Mg tác dụng với HCl? – ngọc trang

Or you want a quick look: Trả lời (1)

ON

YOMEDIA

[external_link_head]

Cho 4,8 gam Magie vào dung dịch axit Clohidric HCl. Sau phản ứng thu được MgCl2 và khí Hidro:

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng trên

b) Tìm khối lượng MgCl2 thu được sau phản ứng

c) Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng biết có 0,4 gam khí Hidro thoát ra sau phản ứng

Trả lời (1)

 • a,phương trình phản ứng :

  Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2

  mk chưa học đến mol nên bạn thông cảm mk không thể tính được cho bạn .nên bạn thông cảm nha Viết PTHH khi cho Mg tác dụng với HCl? - ngọc trang

  Like () Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.

Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Viết PTHH khi cho Mg tác dụng với HCl? - ngọc trang

Viết PTHH khi cho Mg tác dụng với HCl? - ngọc trang

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 • Hòa tan hoàn toàn 34,2 gam hỗn hợp A gồm CaO, Fe2O3, Al2O3 vào dung dịch HCl thu được dung dịch 72,7 gam hỗn hợp CuCl2, FeCl3, AlCl3 và 12,6 gam H2O. Hãy tính khối lượng HCl sau phản ứng?

  09/08/2021 |   0 Trả lời

 • Viết PTHH khi cho Mg tác dụng với HCl? - ngọc trangMột bình cầu chứa đầy hỗn hợp khí metan và oxi khối lượng là 75 g.Trong cùng điều kiện trên, bình nạp đầy khí metan đem cân có khối lượng  72,6 g. Bình cầu đó chứa đầy oxi đem cân có khối lượng  Viết PTHH khi cho Mg tác dụng với HCl? - ngọc trang82,2 g. Hỏi lượng oxi trong bình chứa hh khí trên có đủ đốt cháy lượng metan trong đó không ? Tính khối lượng các chất sau phản ứng?

  10/08/2021 |   0 Trả lời

 • NH4 và SO4 Fe(II)và PO4

  [external_link offset=1]

  12/08/2021 |   0 Trả lời

 • Bài 1. Hợp chất M có công thức X2Y3. Tổng số electron trong phân tử M là 50. Hiệu số proton của hai nguyên tử X và Y là 5. Xác định hai nguyên tố X, Y.

  Bài 2. Một hợp chất X tạo bởi ba nguyên tố Mg, S và O có tỉ lệ về khối lượng tương ứng là 3 : 4 : 6, biết 0,45 mol X nặng 46,8 gam. Xác định công thức hóa học của hợp chất X.

  15/08/2021 |   0 Trả lời

 • Cắt lá nhôm thành nhiều mảnh nhỏ thì đó là hiện tượng vật lí hay là hiện tượng hoá học ạ???

  15/08/2021 |   1 Trả lời

 • Câu 2 

  a) Xác định hóa trị của N trọng N2O5

  b) Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Ba (II) và nhóm PO4 (III)

  16/08/2021 |   0 Trả lời

 • a cho 60g dd NaOH 30%

  b cho 585g dd NaCl 10%

  17/08/2021 |   0 Trả lời

 • Hoà tan 5 (gam) Nacl vào 45g nước. Tính khối lượng dd sau khi pha chế

  18/08/2021 |   0 Trả lời

 • Cho 4,8 gam magie tác dụng với 20 ml dung dịch axit sunfuric 2M

  a) Tính thể tích khí H2 sinh ra (ở đktc )

  b) Tính khối lượng chất phản ứng còn dư sau phản ứng.

  c) Tính khối lượng muối tạo ra.

  19/08/2021 |   0 Trả lời

 • hòa tan 11g hh gồm fe và al vừa đủ trong đ h2so4 thu được dd a và 8,96l khí ở đktc. . tính khối lượng chất trong hh ban đầu ,, tính nồng độ mol h2so4 phản ứng

  20/08/2021 |   0 Trả lời

 • Bài 1: Cho 32,5 gam kim loại A(II) cho vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng nặng hơn khối lượng dung dịch ban đầu 31,5 gam. Xác định kim loại A.

  20/08/2021 |   0 Trả lời

 • ............

  20/08/2021 |   0 Trả lời

 • Hoà tan 16,2g Al vào 600 ml dung dịch HCl 2M a,VPT b, Tính CM của chất tan có trong dung dịch thu được sau p/ứ

  20/08/2021 |   0 Trả lời

 • a. 50g dd CuSOcó nồng độ 10%.

  b. 50ml dd CuSO4 có nồng độ 1M.   

  21/08/2021 |   1 Trả lời

 • a. 100g dd NaCl có nồng độ 20%.

  b. 50ml dd NaCl có nồng độ 2M.

  20/08/2021 |   1 Trả lời

 • a. 100ml dd MgSO4 0,4M từ dung dịch MgSO2M.

  b. 150g dd NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%.

  20/08/2021 |   1 Trả lời

 • 20/08/2021 |   1 Trả lời

 • 20/08/2021 |   1 Trả lời

  [external_link offset=2]
 • a. Tính khối lượng của h/c Na2SO4 có chứa 9,2 g Na

  21/08/2021 |   0 Trả lời

 • a) B gồm 82,35% N và 17,65% H, biết khối lượn mol của B là 17

  b) C gồm 32,39% Na: 22,53% S và O, biết khối lượng mol của D là 152

  c) D gồm 36,8% Fe: 21% S còn lại là O, biết khối lượng mol của D là 152

  d) E gồm 80% C và 20% H, biết khối lượng mol của B là 30

  e) F gồm 23,8% C: 5,9% H và 70,3% Cl, biết phân tử khối F bằng 50,5

  f) G gồm 40% C: 6,7% H và 53,3% O, biết phân tử khối G bằng 180

  g) H gồm 39,3% Na và 61,7% Cl, biết phân tử khối H bằng 35,5

  giúp mik vs T.T

  21/08/2021 |   0 Trả lời

 • 21/08/2021 |   0 Trả lời

 • 1. Tính số mol của:

  a) 0,8N hỗn hợp (Hvà NH3)

  b) 15N hỗn hợp (Fe2O3, Al và Fe)

  c) hỗn hợp gồm 2,56N NaClO3 và 0,25N NaOH

  d) hỗn hợp gồm 0,06.1023 C6H7N và 0,21.1024 C6H5OH

  2.tính thể tích khí ở đktc của;

  1. 0,5N H2
  2. Hỗn hợp 0,8N O2 và 3NCH4
  3. 2N hỗn hợp H2S và 0,2gam H2
  4. 2,8gam N2
  5. ­5,1gam H2s và 0,2gam H2
  6. 0,23N C2H2 và 3,2gam CH4
  7. 18.1022 N2H4 0,12N H2 và 3,4 gam NH3
  8. 36gam hỗn hợp SO2 và O2 có tỉ lệ khối lượng tương ứng 3:2

  21/08/2021 |   0 Trả lời

 • 21/08/2021 |   1 Trả lời

 • Khi đốt nóng, 1g magie (Mg) kết hợp được với 2,96g clo (Cl) tạo ra hợp chất magie clorua. Tìm CTHH của magie clorua, biết phân tử của hợp chất chỉ có 1 nguyên tử magie.

  22/08/2021 |   0 Trả lời

 • Hòa tan hoàn toàn 33,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe (có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:3) trong dung dịch axit clo hidric (HCl) thấy thu được hỗn hợp muối Y gồm nhôm clorua (AlCl3), sắt (II) clorua (FeCl2), đồng thời thấy thoát ra V lít khí H2 ở đktc.

  a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

  b. Tính giá trị của V.

  c. Tính khối lượng hỗn hợp Y.

  giúp mk vs mai mk phải nộp r :<<

  22/08/2021 |   0 Trả lời

Viết PTHH khi cho Mg tác dụng với HCl? - ngọc trang

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

YOMEDIA

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học
READ  KOH + KHCO3 → H2O + K2CO3 – Balanced equation

Leave a Reply